Pogoji uporabe

Spološni pogoji uporabe (slovenski uporabniki). Preden nadaljujete, obvezno preberite naslednje:

Te strani vsebujejo erotične slike, besedila in druge oblike erotične vsebine, ki niso primerne za mladoletne osebe! S klikom na KATEROKOLI povezavo (razen "zapustite strani"), izjavljate naslednje:

1. Jamčim, da sem starejši(-a) od 18 let,

2. Zavedam se, da bom ob vstopu na naslednje strani naletel(-a) na različne oblike erotične vsebine, ki se mi ne zdijo žaljive, me ne motijo ter si jih želim ogledati,

3. Vstopam zgolj zaradi osebnega interesa in ne iz poklicnih razlogov, kar pomeni, da ne zbiram tovrstnega materiala za nadaljno objavo oziroma prodajo in ne zelim skodovati avtorjem portala!

4. Zavedam se, da so vse vsebine na teh straneh zaščitene, zato je nadaljne razmnoževanje le-teh, v kakršnikoli obliki prepovedano in ima lahko kazensko-pravne posledice!

5.Strinjam se, da se moj elektronski naslov uporablja za občasna obvestila in da vsebino, ki jo prejmem ne bom zlorabljal ali z njo kakorkoli škodoval avtorjem posrtala oziroma da bi z njo škodoval drugim članom portala. Ravno tako se zavezujem da sporočila, ki jih dobim od administratorjev portala, ne bom posredoval tretjim osebam razen, če nimam za to izrecnega dovljenja administratorjev. V primeru, da obvestil ne želite prejemati jih lahko izklopite v svoji nadzorni plošči v sekciji Moje nastavitve in Spremeni profil. Enkrat mesečno se uporabnikom pošiljajo e-novice. V kolikor ste nanje naročeni in jih ne želite prejemati za odjavo kliknete na gumb Odjava na dnu sporočila. Sistem vas v tem primeru odjavi samodejno.

6.Zavezujem se, da ne bom objavljal vsebine z zlonamerno, žaljivo, obrekljivo, sovražno, grozečo, nelegalno ali kakršnokoli vsebino, ki lahko kazensko pravno ali moralno prizadene druge uporabnike, člane ali avtorje portala Poljub.net. V primeru objave take vsebine, prevzemam nase vso moralno in kazensko pravno odgovornost.

7.Upravitelj portala si pridržuje pravico, da vam kadarkoli, trajno ali začasno, delno ali popolno prepreči dostop do portala (lahko obvesti tudi vašega ponudnika interneta). Zaradi tega so IP številke vseh objavljenih oglasov shranjene, da se uredijo sporni primeri. Strinjate se, da ima administrator, upravitelj ali moderator portala pravico odstraniti, popraviti, premakniti ali zapreti trajno ali začasno katerokoli oglas in profil, ko se mu zdi to potrebno. V spornih primerih suma kršenja pogojev uporabe portala oziroma v primeru, da član uporablja svoj račun na način, ki je kazensko pravno sporen, si administrator pridržuje pravico, da pregleda komunikacijo člana z ostalimi člani, galerijo in njegove oglase. V kolikor so kršitve ugotovljene, se uporabnika lahko trajno ali začasno odstrani in v kolikor je to potrebno kršitve posreduje ustreznim inštitucijam. Kot uporabnik se strinjate, da se vsi podatki, ki ste jih vpisali shranijo v bazo podatkov. Upravitelj, administratorji in moderatorji ne prevzemajo odgovornosti za morebitni poskus vdora v bazo, ki bi ogrozil te podatke ali za napake v sistemu na katere nimajo vpliva.

8.Član lahko v kolikor to želi izbriše svoj račun s portala Poljub.net. Član se tudi po izbrisu zavezuje da bo spoštoval pogoje uporabe portala, ki jih je sprejel z registracijo in se zavezuje da podatkov, ki zadevajo Poljub.net, ne bo posredoval tretjim osebam. Prav tako se zavezuje, da podatkov, ki zadevajo stran Poljub.net ali njene člane, ne bo uporabil v zlonamerne namene proti sedanjim in bivšim članom portala Poljub.net kakor tudi ne proti samim avtorjem portala.

9.Vsakršno komercialno oglaševanje, ki ne sodi v kategorijo zasebnih stikov je brez vednosti avtorjev portala prepovedano in se kaznuje z trajno prepovedjo obiska portala. V kolikor je uporabik pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in kljub temu na portalu objavi komercialni oglas, se strinja da se mu oglaševanje zaračuna. Cena dnevnega oglaševanja, brez vednosti administracije portala je 50€. Obračunska enota je dan in se obračuna ne glede na to, če je oglas objavljen le nekaj ur. Ko adminstracija nedovoljeno oglaševanje najde, profil skupaj z oglasom odportala in shrani podatke v bazo, ki se ob neplačilu uporabnika uporabijo kot dokaz, da je bilo oglaševanje izvedeno. Uporabnik se zavezuje, da bo stroške oglaševanja poravnal v 15 dneh od izstavitve računa. V kolikor račun ne bo poravnan, se izvede izterjava.

10.Oglasi in profili v katerih se za srečanje ali storitve zahteva kakršnokoli protiuslugo niso dovoljeni in bodo izbrisani iz portala.

11.Portal je primarno namenjen objavi oglasov za zasebne stike. Oglasi kjer prodajate, oddajate, posojate razne premičnine in nepremičnine ne sodijo na stran. Po predhodnem dogovoru z uredništvom so možne izjeme vendar le v rubriki Ostalo. V kolikor ojavite tovrstni oglas brez predhodnega soglasja uredništva, bo vaš oglas skupaj s profilom izbrisan.

12.Avtorji portala ne podpirajo kakršnekoli oblike dela na črno. V kolikor objavite oglas za finančno protiuslugo se smatra, da imate dejavnost pravno formalno urejeno in za svoje storitve lahko izstavite račun. V nasprotnem primeru vam objava oglasov ali komunikacija z ostalimi člani portala ni dovoljena. V primeru ugotovitve kršitve se oglasi izbrišejo vaši podatki pa lahko posredujejo tržnemu inšpektoratu, ki v tovrstnih primerih ustrezno ukrepa.

13.Podvojeni profili istega uporabnika brez izrecnega dovoljenja uredništva niso dovoljeni. V primeru, da uredništvo ugotovi, da imate na portalu več profilov se strinjate, da vam dodatne profile izbriše brez predhodnega obvestila. V kolikor se podvojeni profili po vnešenih podatkih uporabnika (spol, starost, opis...) med seboj bistveno razlikujejo in zavajajo ostale uporabnike portala se izbrišejo vsi. V primeru, da se podvojeni profili po vnešenih podatkih uporabnika(spol, starost, opis...) med seboj bistveno ne razlikujejo se strinjate, da administrator ali moderator po lastni presoji izbriše dodatne profile.

14.Portal Poljub.net je namenjen komunikaciji članov na spletu. V kolikor se preko portala Poljub.net dogovorite za srečanje, srečanje poteka na vašo lastno odgovornost.

15.Varovanje zasebnosti. Portal Poljub.net zbira od uporabnikov elektronski naslov in IP številke dostopv. Vsi podatki se nahajajo v eletronski obliki in so ustrezno programsko in tehnično varovani. V primeru soglasja se elektronski naslov uporablja za občasna obvestila medtem, ko se ostali podatki ne obdelujejo. Podatki se ne posredujejo tretjim osebam razen v kolikor uporabnik krši zakon in je potrebno podatke na podlagi naloga posredovati organom pregona.

16.Spletna aplikacija portala Poljub.net je v razvoju in je trenutno v beta fazi. Uporaba spletne aplikacije Polub.net dokler je le ta v beta fazi je brezplačna razen posameznih dodatnih storitev, ki so ustrezno označene. V času ravoja lahko prihaja do napak v delovanju in uporabi portala Poljub.net. Uporaba portala zato poteka na lastno odgovornost uporabnika. Avtorji portala se zavezujejo, da bodo v primeru napak le te poskušali čimprej odpraviti.

17.Avtorji portala si pridržujejo pravico da se pogoji uporabe spreminjajo skladno z razvojem portala oziroma z dodajanjem novih funkcij in storitev na straneh. Avtorji portala si pridržujejo pravico, da se pogoji uporabe spremenijo brez predhodnega obvestila članov.

18. S klikom na gumb POTRDI potrjujete, da se strinjate z vsemi pogoji uporabe v zgoraj navedenih točkah ter da se zavezujete k njihovemu spoštovanju. Vsakič, ko se vpišete v katerokoli storitev Poljub.net, potrjujete, da se strinjate z vsemi pogoji uporabe in jih v celoti sprejemate. V kolikor se z pogoji ne strinjate, vam uporaba storitve ni dovoljena in se ne smete registrirati.